House of Hospitality een gastvrije wereld is een mooie wereld

Beleef Hospitality

Lef, durf en dapperheid

Cenergy begeleidt veel organisaties met het formuleren van hun missie en visie. Van daaruit worden strategische jaardoelen gesteld om met hospitality en organisatieontwikkeling aan de gang te gaan. Bij het formuleren van een missie en visie raken we altijd de kernwaarden van de organisatie. Ze omschrijven vaak de cultuur waar de ondernemer of directeur naar

Lees meer Reageer ... (0)

Leiderschap

Wat is er al in de afgelopen decennia veel gesproken en geschreven over leiderschap… Van goeroes en topmanager,  van topmannen en topvrouwen en inspirators. Waar denk ik aan bij dit woord: leiderschap? Momenteel aan de incidenten die zich afgelopen weekend in Parijs hebben voorgedaan. Je bent een grote leider, in mijn ogen, wanneer je dan

Lees meer Reageer ... (0)

Klantgerichtheid belangrijkste competentie

Nederlandse ondernemers vinden klantgerichtheid de belangrijkste competentie van hun medewerkers om innovatief te zijn. Wanneer medewerkers over deze competenties beschikken, zijn ondernemingen beter in staat om te innoveren en daarmee koploper te worden of te blijven in de markt. Klantgerichtheid is een veelomvattend begrip, maar in de kern draait het om waarde toevoegen voor je

Lees meer Reageer ... (0)