Bekijk onze LinkedIN account

Succesvolle interesse

Hoe tevreden zijn je klanten? Waar hechten zij belang aan? Dit zijn belangrijke vragen voor organisaties. Want als je weet waarover ze tevreden zijn en waar ze verbeteringen willen zien, dan kun je de eigen dienstverlening verbeteren.

Cenergy helpt organisaties hun klanten te bevragen. Kort, krachtig en met uitkomsten waar je wat mee kunt.

Voor TAO Groep staat de klant centraal. Daarom werken zij al sinds 2004 samen met Cenergy om er achter te komen hoe hun klant over hen denkt. Dit wordt gemeten tijdens een klanttevredenheidsonderzoek dat naar behoefte één of twee keer per jaar wordt uitgevoerd door Cenergy.

Een aantal klanten van TAO Groep wordt telefonisch geïnterviewd aan de hand van een korte vragenlijst. De vragen gaan vooral over het gedrag van de medewerkers van TAO, want daarin wil deze organisatie het verschil maken. In hoeverre denken de medewerkers met u mee? Hoe heeft u het voortraject ervaren? Hoe heeft u de nazorg ervaren? Dit zijn voorbeelden van vragen die gesteld worden. De klanten van TAO beantwoorden de vragen door een cijfer te geven tussen 1 en 10. Daarnaast vragen we hen om het cijfer toe te lichten. Tenslotte wordt er in het interview gevraagd om een verbeterpunt te noemen, maar ook een punt waar TAO al erg goed in is.

De reacties van deze klanten worden opgenomen in het ISO kwaliteitssysteem wat is opgezet om de dienstverlening van TAO te bewaken en te verbeteren.

Het inzicht in wat de klant van TAO vindt, maakt het mogelijk om de dienstverlening te optimaliseren. En het resultaat mag er zijn: mede door de klantgerichte dienstverlening is deze organisatie één van de besten in hun markt!