Over ons

Al meer dan 18 jaar ‘Building Hospitality’

Sinds onze oprichting in 2003 heeft Cenergy altijd in het teken gestaan van groei. Groei van onze onderneming, onszelf en groei van ons motto: Building Hospitality. Met deze intentie zijn Charlotte en Gerwin met zijn tweeën begonnen. Twee individuen die elkaar qua karakter goed aanvullen en een passie voor gastvrijheid delen. En daar ligt ook hun gedeelde talent: hoe zorgen we ervoor dat hospitality en gastvrij gedrag in alle organisaties op de juiste waarde wordt geschat en niet meer alleen gezien wordt als een ‘ding’ van de horeca. Juist ook zorginstellingen, woningcorporaties, gemeenten, autodealers en zelfs (hoge) scholen hebben ontzettend veel baat aan gastvrije medewerkers en collega’s.

top-down strategische ontwikkeling organisatie - Cenergy

Van denken naar doen
Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we beginnen door goed te luisteren en mee te denken met onze opdrachtgevers. Samen maken we een plan van aanpak dat direct uitvoerbaar is. Dus het daadwerkelijke doen is net zo belangrijk. We schrijven niet alleen plannen, we voeren ze ook uit. In de meeste gevallen hebben we de rol van strategisch (HR) partner en uitvoerder. We zijn dus meer dan een leverancier! De ene organisatie heeft baat bij praktische trainingen om vaardigheden te verbeteren, voor de andere stellen we eerst samen met het management een duidelijke visie op voor we aan de slag gaan.

De Cenergy strategie
Wij werken volgens het door ons ontworpen strategische model, het Cenergy-zandlopermodel©. Onze ervaring leert dat je gewenst gedrag binnen een bedrijfscultuur kunt ontwikkelen, juist door te investeren in:

  • Het bepalen van de missie en visie
  • Het (her) formuleren van de strategische doelen
  • Het vastleggen van doelstellingen en acties (en dit vervolgens werkelijk te gaan doen)
  • Continue competentieontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers

Een gastvrije wereld is een mooie wereld.

Manifest of Hospitality

10 woorden, 10 waarden

C who? Het team