Bekijk onze Facebook account Bekijk onze Twitter account Bekijk onze LinkedIN account

Competentie- en gedragsanalyse

ACT – competentie analyse

ACT staat voor Analytical Competence Tool. De ACT®-meting combineert, en dat is uniek, tekst met beeld. Zo maakt de meting een onderscheid tussen natuurlijke en aangeleerde competenties: wat is bij jou bewust en onbewust gedrag en welke drijfveren liggen achter dit gedrag verborgen? ACT® geeft zo inzicht in competenties: datgene waar je van nature goed of minder goed in bent. Ook zie je onderscheid tussen motivatie die uit jezelf komt en motivatie die anderen je opleggen.

ACT

DISC – gedragsstijlen analyse

De letters DISC staan voor vier gedragsdimensies Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit. Met de DISC analyse krijg je inzicht in jouw eigen gedragsstijlen, weet je waarom jouw houding richting anderen is zoals die is én kun je dagelijkse gedrag voorspellen. Op basis van de vier dimensies zijn gedragingen te herkennen (de vier kleuren): Direct en dynamisch, Inspirerend en interactief, Sociaal en stabiel, Correct en consciëntieus.

DISC