Bekijk onze LinkedIN account

Samen weer bouwen aan een nieuwe toekomst!

‘Building hospitality’ kan overal! Offline en online!

 

Charlotte van Ommen van Guijlik, directeur en partner van Cenergy, vertelt hoe het met Cenergy gaat en hoe Cenergy de toekomst ziet. Ze vertelt over het volledig nieuwe aanbod van online dienstverlening van Cenergy, dat een prominente plek in zal nemen naast de reguliere offline dienstverlening. Daarnaast geeft zij een aantal bruikbare tips voor dienstverleners om zich op te maken voor de komende periode.

Hoe gaat het met Cenergy?

Het gaat goed met Cenergy, maar het is ook spannend en onzeker, want hoe gaat de toekomst van onze dienstverlening eruit zien? Op dit moment doen we vooral wat we altijd doen; inspelen op de behoeften van onze opdrachtgevers. Zo wordt één van onze trainers nu heel praktisch ingezet om mee te bellen met het team van een prachtige boekhandel in Den Haag om desinfecterende gel en toners aan te bieden.

Hoe heeft de Corona-crisis Cenergy geraakt?

Erg! Mijn zakelijk partner, Gerwin Jonker, is letterlijk ziek geworden afgelopen maart van dit virus. Het was een hele zware periode voor hem en zijn naasten, maar gelukkig is hij nu langzaam aan het herstellen en dat stemt ons positief.

Qua business ging het tot half maart goed met ons, maar in april, mei en juni zijn onze agenda’s praktisch leeg. Een hele rare ervaring, die we in de 18 jaren dat we actief zijn nog nooit hebben gehad. Wij hebben ook (tijdelijk) afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers omdat er simpelweg geen werk meer voor ze is. In deze periode houden wij de kosten zo laag mogelijk. Daar ligt de focus op, net zoals dat bij onze opdrachtgevers veelal het geval is.

Voor mij persoonlijk voelt het als een soort ‘reset’. Er ontstaat ruimte om na te denken over belangrijke vragen als ‘waar wil ik de aankomende jaren zelf precies aan bijdragen?’, ‘wat kan ons bedrijf nog meer bieden aan onze opdrachtgevers?’ en ‘hoe maken we blijvend het verschil en kunnen we iedere dag wat toevoegen aan hospitality?’.

Uiteraard volg jij de ontwikkelingen op de voet. Wat valt je vooral op?

Wat mij vooral opvalt is dat iedereen anders reageert op deze Corona-tijd. Samengevat zie ik de ‘realist’, de ‘optimist’, de ‘strijdvaardige en het ‘slachtoffer’.  Vaak liggen gedrag en reacties in het verlengde van de karaktertrekken van de persoon in kwestie.

Wat overheerst is de grote onzekerheid en daar vloeit in sommige gevallen angst voort. Familiebedrijven die op omvallen staan (wat je nooit voor mogelijk had gehouden), onduidelijkheid over de nieuwe regels en wanneer wat precies geldt. Verschillen in regelgeving per veiligheidsregio. En als je een antwoord zoekt bij de verantwoordelijke instantie krijg je niemand aan de lijn. Het is verwarrend en niemand weet hoe lang het gaat duren.

Maar als straks de deuren, hetzij in beperkte mate, weer open gaan dan is het belangrijk dat er op een gastvrije manier met de nieuwe regels omgegaan wordt. Hoe zeg je bijvoorbeeld op een gastvrije manier dat iemand te dicht op een ander zit? Dat je van te voren moet reserveren. Hoe vraag je vriendelijk of iemand ziek of verkouden is? Hoe maak je signing gastvrij? Om op die laatste vraag in te zoomen; wat mij betreft niet door met bouwlinten en rode kruizen te werken en stopborden, dus de focus op ‘wat niet mag!’. Kijk liever naar ‘wat wel mag’ en vertaal dat in een voordeel naar de gast, klant, bezoeker, passagier, bewoner of client.

Die vertaling op een gastvrije manier dat is best een kunst en daar zijn wij goed in. Mijn advies aan iedere ondernemer is om over de muur van je eigen branche heen te kijken. Combineer ook ideeën en praktische aanpakken uit een andere sectoren. Branche-overstijgend te werk gaan en best practices combineren en toepassen. Juist daar liggen volgens mij nog enorm veel kansen! Met ons online ondernemersloket proberen wij hier op in te spelen; we adviseren ondernemers over allerhande vraagstukken.

Kun je nog wel gastvrijheid bieden op 1,5 meter?

Jazeker. Ook met 1,5 meter gaat het nog steeds om persoonlijke aandacht. Dat lukt ook met die afstand. Het gaat vooral over hoe je dingen zegt en of je iemand aankijkt en oprecht behandelt. Over de telefoon, per mail, per Teams, Zoom en ook op het terras, in het restaurant, in de winkel, etc..

In onze nieuwe hospitality trainingen op 1, 5 meter afstand helpen we graag iedereen verder!

Hoe ziet Cenergy de toekomst?

Met vertrouwen zien we de toekomst tegemoet. On – en offline.  Ook wij zitten natuurlijk niet stil en hebben een aantal nieuwe elementen ontwikkeld die inspelen op de actuele behoefte van onze opdrachtgevers. Zo hebben wij bijvoorbeeld de speciale Mystery Corona Visit (quick scan), die binnen 48 uur helder maakt hoe Corona-proof én gastvrij jouw bedrijf is. Maar we bieden nu ook online coaching,  online training en een online ondernemersloket aan. Dit alles naast de offline dienstverlening die we altijd zullen blijven aanbieden. De eerste offline trainingen staan overigens al weer gepland.

Ons gedachtegoed ‘Building hospitality’ kan overal en praktisch uitvoer krijgen. Persoonlijke aandacht is meer dan ooit Mystery Corona Visit ‘bijzonder element’ in dienstverlening geworden. Dus daar gaan we met de opdrachtgever mee door. Offline én online!

Nog een opmerking tot slot?

De rol van de leidinggevende en de medewerkers is nog belangrijker geworden. Hierbij denk ik aan voorbeeldgedrag van de leidinggevende (wees duidelijk en helder want dat geeft vertrouwen), hoe je regels uitvoert en uitlegt en vooral het plezier en de motivatie behouden binnen je team in deze (toch een onzekere) tijd.

Ik geloof in de flexibiliteit van ons als mens…combineer dat met de juiste ondernemersgeest en we slaan ons er doorheen! Dan kun je samen (weer) bouwen!